contact@8doodles.com
+1 561 668 3361

Regulamin
Polityka Prywatności
Pytania i Odpowiedzi

image

Gry planszowe to nowa forma pracy z młodzieżą

„Od słowa do słowa narasta rozmowa”, a raczej gra. Co ja piszę? Słowo gra jest zbyt płytkie, nie wyczerpuje całej gamy zastosowań tego NARZĘDZIA, jakim są „Wyrazy”.  To „kombajn” do nauki logicznego myślenia, poszerzania biernego oraz czynnego zasobu słownictwa, stymulowania kreatywności, pobudzania motywacji, czyli jednym słowem do… nauki. Tak! To doskonałe narzędzie dydaktyczne, dzięki któremu można realizować treści zwarte w podstawie programowej. Zadania oraz karty można „szyć”, tworzyć na miarę, dopasowywać do konkretnej klasy, ucznia, jego wieku i umiejętności.

Jak pokazują badania przeciętnie nauczyciele mówią przez około 70-80% lekcji. A im klasa starsza i mniejsza tym mówią więcej. Supremacja nauczycielskiego monologu prowadzi do rozwoju konkretnych typów relacji, nastawionych przede wszystkim na stworzenie feudalnego układu ról i ułatwianiu nauczycielowi mówienia i kontrolowania przekazu wiedzy. Ponadto nauczyciele posługujący się jedynie wykładem czynią to według określonego modelu:

  1. na początku jest wstęp, czyli wprowadzenie,
  2. potem nauczyciel czeka na odpowiedzi uczniów,
  3. by w końcu dokonać ewaluacji tejże odpowiedzi,
    – co czyni przekaz pedagogiczny jeszcze bardziej przewidywalnym, a lekcję męczącą i mdłą.

Warto zatem ławko- i wykładocentryzm odłożyć do archiwum! My nauczyciele musimy podążać za światem, dostosowywać metody i formy pracy do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości oraz oczekiwań naszych wychowanków. Proces dydaktyczny nie może być transmisyjny – dzieciaki powinny „wziąć szkołę w swoje ręce”! Gry są prostym i skutecznym sposobem na „wykurzenie” nudy z klasy, na uatrakcyjnienie procesu nauczania i pobudzenie motywacji uczniów!

Bez dzwonków, bez schematów, bez granic dla nauki, z uśmiechem, energią i pomysłami. Tak wyobrażamy sobie edukację w No Bell i tak też uczymy, dlatego gra planszowa „Wyrazy” na stałe zagościła w repertuarze form pracy z młodzieżą w naszej szkole.

Joanna Górecka
Dyrektor Instytutu Innowacji Dydaktycznych (ośrodek doskonalenia nauczycieli)
Specjalista do spraw rozwoju szkoły, Szkoła No Bell
https://www.nobell.edu.pl

PODZIEL SIĘ