Wydawca:
360 Media Diversity LLC

2234 North Federal Hwy No.1467
Boca Raton, FL 33431
USA

contact@8doodles.com
+1 561 668 3361

Regulamin
Polityka Prywatności
Pytania i Odpowiedzi

image

Polityka prywatności

Dbamy o jakość usług i twoja prywatność

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zasadą 8doodles.com/pl jest uszanowanie Twojej prywatności i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić o Tobie, w tym na naszej stronie internetowej https://8doodles.com i innych witrynach, które posiadamy i obsługujemy.

Dane osobowe to wszelkie informacje o Tobie, które mogą być wykorzystane do Twojej identyfikacji. Obejmuje to informacje o Tobie jako osobie (takie jak imię i nazwisko, adres i data urodzenia), Twoje urządzenia, szczegóły płatności, a nawet informacje o tym, jak korzystasz ze strony internetowej lub usługi online.

W przypadku, gdy nasza witryna zawiera linki do witryn i usług stron trzecich, należy pamiętać, że te witryny i usługi mają własne polityki prywatności. Po kliknięciu łącza do treści stron trzecich należy zapoznać się z zamieszczonymi przez nich informacjami o polityce prywatności o tym, w jaki sposób zbierają i wykorzystują dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych Twoich działań po opuszczeniu naszej witryny.

Niniejsza polityka obowiązuje od 4 października 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2021

 

Informacje, które zbieramy

Gromadzone przez nas informacje należą do jednej z dwóch kategorii: informacje „dobrowolnie dostarczone” i informacje „gromadzone automatycznie”.

Informacje „dobrowolnie podane” odnoszą się do wszelkich informacji, które świadomie i aktywnie nam przekazujesz, korzystając z naszych usług i promocji lub uczestnicząc w nich.

Informacje „gromadzone automatycznie” to wszelkie informacje wysyłane automatycznie przez Twoje urządzenia w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

 

Dane logowania

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane podane przez Twoją przeglądarkę internetową. Może zawierać adres IP urządzenia, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, czas i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie i inne szczegóły dotyczące wizyty.

Dodatkowo, jeśli podczas korzystania z serwisu napotkasz pewne błędy, możemy automatycznie zbierać dane o błędzie i okolicznościach jego wystąpienia. Dane te mogą zawierać szczegóły techniczne dotyczące Twojego urządzenia, co próbowałeś zrobić, gdy wystąpił błąd, oraz inne informacje techniczne związane z problemem. Możesz otrzymać powiadomienie o takich błędach lub nie, nawet w momencie ich wystąpienia, wystąpienia lub charakteru błędu.

Należy pamiętać, że chociaż te informacje mogą same w sobie nie identyfikować osoby, możliwe jest połączenie ich z innymi danymi w celu osobistej identyfikacji poszczególnych osób.

Dane urządzenia

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub wchodzisz w interakcję z naszymi usługami, możemy automatycznie gromadzić dane o Twoim urządzeniu, takie jak:

 • System operacyjny
 • Dane geolokalizacyjne

Gromadzone przez nas dane mogą zależeć od indywidualnych ustawień Twojego urządzenia i oprogramowania. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.

Informacje osobiste

Możemy poprosić o dane osobowe — na przykład, gdy przesyłasz nam treści lub gdy się z nami kontaktujesz — które mogą obejmować jedną lub więcej z następujących czynności:

 • Imię, nazwisko/Nazwa;
 • E-mail;
 • Profile w mediach społecznościowych;
 • Numer telefonu/komórki;
 • Adres zamieszkania/adres pocztowy.

Treści generowane przez użytkowników

Za „treści generowane przez użytkowników” uważamy materiały (tekst, obrazy i/lub treści wideo) dobrowolnie dostarczone nam przez naszych użytkowników w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub ponownej publikacji w naszych kanałach mediów społecznościowych. Wszystkie treści generowane przez użytkowników są powiązane z kontem lub adresem e-mail, z którego przesyłane są materiały.

Należy pamiętać, że wszelkie treści, które przesyłasz w celu publikacji, będą publicznie dostępne po opublikowaniu (i późniejszym przeglądzie lub procesie weryfikacji). Po opublikowaniu może być dostępny dla stron trzecich nieobjętych niniejszą polityką prywatności.

Uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. W takim przypadku gromadzimy tylko dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, gdy wykonasz jedną z poniższych czynności na naszej stronie internetowej:

 • Zarejestrujesz się, aby założyć konto;
 • Zarejestrujesz się, aby otrzymywać od nas aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kanałów mediów społecznościowych;
 • Użyjesz urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do naszych treści;
 • Skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych lub podobnych technologii;
 • Kiedy wspominasz o nas w mediach społecznościowych.

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby zapewnić Ci podstawowe funkcje i usługi naszej platformy;
 • aby umożliwić Ci dostosowanie lub personalizację korzystania z naszej strony internetowej;
 • aby dostarczać Ci produkty i/lub usługi;
 • kontaktować się i komunikować z Tobą;
 • do analiz, badań rynku i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia, że nasze witryny i aplikacje są bezpieczne i używane zgodnie z naszymi warunkami użytkowania;
 • do oceny technicznej, w tym obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych.

Możemy łączyć dobrowolnie podane i automatycznie zebrane dane osobowe z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł. Na przykład nasze działania marketingowe i badania rynku mogą ujawnić dane i spostrzeżenia, które możemy połączyć z informacjami o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny, aby ulepszyć naszą witrynę i Twoje wrażenia na niej.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Kiedy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe i przechowujemy te informacje, będziemy je chronić w akceptowalny handlowo sposób, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, radzimy, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych.

Jesteś odpowiedzialny za wybór dowolnego hasła i jego ogólnej siły bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w ramach naszych usług. Na przykład zapewnienie, że wszelkie hasła związane z dostępem do Twoich danych osobowych i kont są bezpieczne i poufne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Ten okres czasu może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy Twoje dane, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Na przykład, jeśli przekazałeś nam dane osobowe w ramach tworzenia u nas konta, możemy zachować te informacje przez czas istnienia Twojego konta w naszym systemie. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do tego celu, usuniemy je lub uczynimy je anonimowymi, usuwając wszystkie dane, które Cię identyfikują.

Jednak w razie potrzeby możemy zachować Twoje dane osobowe w celu spełnienia obowiązku prawnego, księgowego lub sprawozdawczego lub do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe:

 • rodzicom, podmiotom dominującym, zależnym lub stowarzyszonym naszej firmy;
 • zewnętrzniym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia swoich usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług IT, dostawcom przechowywania danych, hostingu i serwerów, rejestratorom błędów, windykatorom, dostawcom utrzymania lub rozwiązywania problemów, dostawcom marketingu, profesjonalistom doradcy, operatorom systemów płatniczych;
 • naszym pracownikom, kontrahentom i/lub podmiotom powiązanym;
 • nasszym obecnym lub potencjalnym agentom lub partnerom biznesowym;
 • agencjom informacji kredytowej, sądom, trybunałom i organom regulacyjnym, w przypadku gdy nie zapłacisz za dostarczone przez nas towary lub usługi;
 • sądom, trybunałom, organom regulacyjnym i funkcjonariuszom organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z jakimkolwiek aktualnym lub przyszłym postępowaniem prawnym lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw;
 • stronom trzecim, w tym agentom lub podwykonawcom, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego;
 • podmiotom trzecim w celu gromadzenia i przetwarzania danych;
 • podmiotowi, który kupuje lub do którego przenosimy wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa i działalność.

Strony trzecie, z których obecnie korzystamy, obejmują:

 • MailChimp;
 • Nasz własny program partnerski.

Międzynarodowe transfery danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymujemy serwery.

Kraje, do których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe, mogą nie mieć tych samych przepisów o ochronie danych, co kraj, w którym początkowo podałeś informacje. Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w innych krajach: (i) wykonamy te transfery zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz (ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Twoje prawa i kontrola danych osobowych

Twój wybór: Przekazując nam dane osobowe, rozumiesz, że będziemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Nie musisz podawać nam danych osobowych, jednak jeśli tego nie zrobisz, może to wpłynąć na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od stron trzecich: Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś osobą trzecią udostępniającą dane osobowe innej osoby, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę takiej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Pozwolenie marketingowe: Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych.

Dostęp: Możesz poprosić o szczegóły dotyczące danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

Korekta: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy o Tobie, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu poprawienia wszelkich informacji uznanych za niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Brak dyskryminacji: Nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z jakichkolwiek praw dotyczących Twoich danych osobowych. O ile Twoje dane osobowe nie są wymagane w celu świadczenia Ci określonej usługi lub oferty (na przykład zapewnienia obsługi użytkownika), nie odmówimy Ci towarów lub usług i/lub nie będziemy pobierać od Ciebie innych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez udzielanie rabatów lub inne korzyści, nakładanie kar lub zapewnianie innego poziomu lub jakości towarów lub usług.

Pobieranie danych osobowych: Zapewniamy możliwość pobrania danych osobowych, które udostępniłeś za pośrednictwem naszej witryny. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Powiadomienie o naruszeniu danych: Będziemy przestrzegać obowiązujących nas przepisów prawa w odniesieniu do wszelkich naruszeń danych.

Skargi: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i przekaż nam pełne informacje o domniemanym naruszeniu. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy na piśmie, określając wynik naszego dochodzenia oraz kroki, które podejmiemy w celu rozpatrzenia Twojej skargi. Masz również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze swoją skargą.

Anuluj subskrypcję: Aby wypisać się z naszej bazy danych e-mail lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności lub zrezygnuj, korzystając z funkcji rezygnacji podanych w komunikacji. Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, aby pomóc nam potwierdzić Twoją tożsamość.

Korzystanie z plików cookie

Używamy plików „cookies” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to niewielki fragment danych, który nasza strona internetowa przechowuje na Twoim komputerze i uzyskuje do niej dostęp za każdym razem, gdy ją odwiedzasz, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pomaga nam to dostarczać Ci treści na podstawie określonych przez Ciebie preferencji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Przeniesienie biznesu

Jeśli my lub nasze aktywa zostaną nabyte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy wypadniemy z działalności lub ogłosimy upadłość, włączymy dane, w tym Twoje dane osobowe, do aktywów przekazanych stronom, które nas nabywają. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że wszelkie strony, które nas nabywają, mogą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką, co będą musieli przyjąć, ponieważ jest to podstawa wszelkich prawa własności lub użytkowania, jakie posiadamy w odniesieniu do takich informacji.

Limity naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i zasadami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich odpowiednie praktyki dotyczące prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia aktualizacji naszych procesów biznesowych, aktualnych akceptowalnych praktyk lub zmian legislacyjnych lub regulacyjnych. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą politykę prywatności, opublikujemy zmiany tutaj pod tym samym linkiem, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli zmiany są znaczące lub jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, skontaktujemy się z Tobą (w oparciu o wybrane przez Ciebie preferencje dotyczące komunikacji od nas) i wszystkimi naszymi zarejestrowanymi użytkownikami, podając nowe dane i linki do zaktualizowanej lub zmienionej polityki.

Jeśli jest to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub damy Ci możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji, w stosownych przypadkach, z wszelkich nowych zastosowań Twoich danych osobowych.

 

Dodatkowe ujawnienia dotyczące zgodności z australijską ustawą o ochronie prywatności (AU)

Międzynarodowe transfery danych osobowych

W przypadku, gdy ujawnienie Twoich danych osobowych podlega wyłącznie australijskim przepisom dotyczącym prywatności, przyjmujesz do wiadomości, że niektóre strony trzecie mogą nie podlegać przepisom Ustawy o prywatności i australijskich zasad prywatności zawartych w Ustawie o prywatności. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli jakakolwiek taka strona trzecia zaangażuje się w jakiekolwiek działanie lub praktykę, która narusza australijskie zasady prywatności, nie będzie odpowiedzialna na podstawie Ustawy o prywatności i nie będziesz mógł dochodzić odszkodowania na podstawie Ustawy o prywatności.

Dodatkowe ujawnienia dotyczące zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych GDPR / RODO (EU)

Administrator danych / Przetwarzający dane

RODO rozróżnia organizacje, które przetwarzają dane osobowe do własnych celów (znane jako „administratorzy danych”) oraz organizacje, które przetwarzają dane osobowe w imieniu innych organizacji (znane jako „podmioty przetwarzające dane”). My, 8doodles.com/pl. znajdujący się pod adresem podanym w sekcji Kontakt, jesteśmy Administratorem Danych w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo. W takim przypadku będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób.

Nasze zgodne z prawem podstawy zależą od usług, z których korzystasz i jak z nich korzystasz. Oznacza to, że zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane tylko z następujących powodów:

Zgoda od Ciebie

Gdy wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z udostępnionych przez nas udogodnień; jednak nie wpłynie to na wykorzystanie Twoich informacji, które już miało miejsce. Możesz wyrazić zgodę na podanie swojego adresu e-mail w celu otrzymywania od nas e-maili marketingowych. Chociaż możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, nie możemy przypomnieć sobie żadnego e-maila, który już wysłaliśmy. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące tego, jak wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt z niniejszą polityką prywatności.

Wykonanie umowy lub transakcji

W przypadku zawarcia z nami umowy lub transakcji lub w celu podjęcia kroków przygotowawczych przed zawarciem przez nas umowy lub transakcji z Tobą. Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami z zapytaniem, w celu udzielenia odpowiedzi możemy wymagać podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Nasze uzasadnione interesy

Tam, gdzie oceniamy, że jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, takich jak dostarczanie, obsługa, ulepszanie i komunikowanie naszych usług. Uważamy, że nasze uzasadnione interesy obejmują badania i rozwój, zrozumienie naszych odbiorców, marketing i promocję naszych usług, środki podjęte w celu efektywnego świadczenia naszych usług, analizę marketingową oraz środki podjęte w celu ochrony naszych praw i interesów.

Zgodność z prawem

W niektórych przypadkach możemy mieć prawny obowiązek wykorzystywania lub przechowywania Twoich danych osobowych. Takie przypadki mogą obejmować (między innymi) orzeczenia sądowe, dochodzenia karne, wnioski rządowe i obowiązki regulacyjne. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące sposobu, w jaki przechowujemy dane osobowe w celu zachowania zgodności z prawem, możesz zapytać, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt z nami niniejszej polityki prywatności.

Transfery międzynarodowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Zapewniamy, że wszelkie przekazywanie danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zastosowanie wiążących zasady korporacyjne lub inne prawnie akceptowane środki.

Twoje prawa i kontrola danych osobowych

Ograniczenie: Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli (i) obawiasz się o dokładność swoich danych osobowych; (ii) uważasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; (iii) potrzebujesz, abyśmy zachowali dane osobowe wyłącznie w celu roszczenia prawnego; lub (iv) jesteśmy w trakcie rozpatrywania Twojego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Sprzeciw wobec przetwarzania: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub interes publiczny. W takim przypadku musimy przedstawić przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności, aby móc kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przenoszenie danych: Możesz mieć prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Tam, gdzie to możliwe, udostępnimy te informacje w formacie CSV lub innym łatwym do odczytania formacie maszynowym. Możesz również mieć prawo zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe stronie trzeciej.

Usunięcie: Możesz mieć prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie, a my podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia Twoich danych osobowych z naszych aktualnych rejestrów. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię, w jaki sposób usunięcie wpływa na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i usług. Mogą istnieć wyjątki od tego prawa z określonych powodów prawnych, które w stosownych przypadkach określimy dla Ciebie w odpowiedzi na Twoją prośbę. Jeśli zamkniesz lub usuniesz swoje konto, usuniemy Twoje dane osobowe w ciągu 30 dni od usunięcia konta. Należy pamiętać, że wyszukiwarki i podobne strony trzecie mogą nadal przechowywać kopie Twoich danych osobowych, które zostały upublicznione przynajmniej raz, takie jak niektóre informacje profilowe i publiczne komentarze, nawet po usunięciu informacji z naszych usług lub dezaktywacji konta.

Dodatkowe informacje dotyczące zgodności z przepisami stanu Kalifornia (USA)

Zgodnie z sekcją 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, jeśli mieszkasz w Kalifornii i Twoje relacje biznesowe z nami dotyczą głównie celów osobistych, rodzinnych lub domowych, możesz zapytać nas o informacje, które udostępniamy innym organizacjom w celach marketingowych.

Aby złożyć takie żądanie, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności, wpisując w temacie „Wniosek o informacje dotyczące prywatności w Kalifornii”. Tego typu wniosek można złożyć raz w roku kalendarzowym. Wyślemy Ci e-mailem listę kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy innym organizacjom do celów marketingowych w ostatnim roku kalendarzowym, wraz z ich nazwiskami i adresami. Nie wszystkie dane osobowe udostępniane w ten sposób są objęte sekcją 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego.

Nie śledzić

Niektóre przeglądarki mają funkcję „Nie śledź”, która pozwala informować witryny, że nie chcesz, aby Twoje działania online były śledzone. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledź” przeglądarki.

Przestrzegamy standardów określonych w niniejszej polityce prywatności, zapewniając, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie, przejrzyście oraz mając uzasadnione, prawne powody, aby to zrobić.

Pliki cookie i piksele

W każdej chwili możesz odrzucić pliki cookie z naszej witryny, jeśli pozwala na to Twoja przeglądarka. Większość przeglądarek umożliwia aktywację ustawień w przeglądarce, aby odmówić ustawienia wszystkich lub niektórych plików cookie. W związku z tym Twoja możliwość ograniczenia plików cookie opiera się wyłącznie na możliwościach Twojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Pliki cookie niniejszej polityki prywatności.

Zachęty finansowe dozwolone przez CCPA

Zgodnie z Twoim prawem do niedyskryminacji możemy zaoferować Ci pewne zachęty finansowe dozwolone przez CCPA, które mogą skutkować różnymi cenami, stawkami lub poziomami jakości dostarczanych przez nas towarów lub usług.

Każda oferowana przez nas zachęta finansowa dozwolona przez CCPA będzie w uzasadniony sposób odnosić się do wartości Twoich danych osobowych, a my dostarczymy pisemne warunki, które jasno opisują charakter takiej oferty. Udział w programie zachęt finansowych wymaga Twojej uprzedniej zgody, którą możesz odwołać w dowolnym momencie.

Kalifornijskie zawiadomienie o gromadzeniu

Aby uzyskać więcej informacji o gromadzonych przez nas informacjach, w tym o źródłach, z których otrzymujemy informacje, zapoznaj się z sekcją „Informacje, które zbieramy”. Gromadzimy i wykorzystujemy te kategorie danych osobowych do celów biznesowych opisanych w sekcji „Gromadzenie i wykorzystywanie informacji”, w tym w celu świadczenia naszej Usługi i zarządzania nią.

Prawo informacji i usunięcie

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które zebraliśmy i znasz pewne informacje o naszych praktykach dotyczących danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W szczególności masz prawo żądać od nas:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie;
 • Kategorie źródeł, z których zebrano dane osobowe;
 • Kategorie danych osobowych o Tobie, które ujawniliśmy w celach biznesowych lub sprzedaliśmy;
 • Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały ujawnione w celach biznesowych lub sprzedane;
 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności.

Zabłyśnij światłem

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, oprócz praw omówionych powyżej, masz prawo zażądać od nas informacji dotyczących sposobu, w jaki udostępniamy określone dane osobowe, zgodnie z definicją “Shine the Light” stanu Kalifornia, stronom trzecim i podmiotom stowarzyszonym dla ich własne cele marketingu bezpośredniego.

Aby otrzymać te informacje, wyślij nam zapytanie, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności. Żądanie musi zawierać „Wniosek o prawa do prywatności w Kalifornii” w pierwszym wierszu opisu i zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, miasto, stan i kod pocztowy.

Skntaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojej prywatności, możesz skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych:

W języku angielskim:
Aneta G. Heller
contact@8doodles.com

W języku polskim:
Artur J. Heller
contact@8doodles.com


We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

WooCommerce
We use WooCommerce as a shopping system. For cart and order processing 2 cookies will be stored. This cookies are strictly necessary and can not be turned off.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Save
Accept all Services